Paliatyvioji pagalba

Siekiant sumažinti gyventojų pirmalaikį mirtingumą nuo ligų, kurių galima išvengti laiku suteikus kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, Panevėžio miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 09-010-P-0013 „Paliatyviosios pagalbos dienos centro įrengimas ir slaugos paslaugos namuose teikiančių komandų aprūpinimas įranga Panevėžio mieste“ (toliau – Projektas).

Projektu sprendžiamos problemos:
Panevėžio mieste integralios pagalbos namuose paslaugos neapima visų asmeniui būtinų sveikatos priežiūros paslaugų bei yra teikiamos nedalyvaujant šeimos gydytojo komandai, o tai yra svarbu ilgalaikei asmens priežiūrai. Dėl sumažėjusių savirūpos gebėjimų ir sveikatos sutrikimų, slaugos ir (arba) socialinės priežiūros paslaugų poreikis senyvo amžiaus (65+) žmonėms auga, jiems vis dažniau prireikia kompleksinių (slaugos ir socialinių) paslaugų, kurios pagerintų jų ir juos prižiūrinčių artimųjų gyvenimo kokybę. Vyresnių, pagyvenusių asmenų (65+ amžiaus) grupėje pastebimas dažnesnis sergamumas lėtinėmis ligomis, ypač dažnas poliligotumas, kai asmuo serga keliomis lėtinėmis ligomis. Statistikos portalo duomenimis, 65 m. ir vyresni Panevėžio miesto gyventojai 2020 m. sudarė 22,8 proc., 2021 m. – 22,9 proc., 2022 – 23,3 proc. visų mieste gyvenančių amžiaus grupių.

Projekto tikslas – padidinti ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, apimtį ir kokybę Panevėžio mieste.

Projekto veiklos:
Trys ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančių specialistų komandos bus aprūpintos darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais.
Bus įrengtas paliatyviosios pagalbos suaugusiesiems paslaugų dienos centras ir įsigyta medicininė ir kita įranga, baldai, būtini aptarnauti paliatyviosios pagalbos dienos centro paslaugų gavėjus.

Laukiamas rezultatas – VšĮ „Panevėžio miesto poliklinika“, VšĮ „Integruotų sveikatos paslaugų centras“ ir UAB „Kniaudiškių šeimos klinika“ ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančių specialistų komandos projekto įgyvendinimo metu bus aprūpintos darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugų teikimui.

Projekto metu įrengtas Paliatyviosios pagalbos dienos centras bus orientuotas į tam tikrų tikslinių grupių ilgalaikės priežiūros poreikius, kuriame asmenys galės gauti kvalifikuotas ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas Panevėžio mieste. Planuojama, kad ilgalaikės priežiūros dienos centras pirmaisiais veiklos metais aptarnaus iki 3024 asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai.

Projektui įgyvendinti skirta suma: 711 986,29 Eur.

Projektas 100 proc. finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2024 m. gegužė – 2025 m. liepa

PROJEKTO EIGA
2024-06-03 su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta Projekto finansavimo sutartis.
2024-04-25 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-467 Projektui skirtas finansavimas.
2024-02-07 VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas Projekto įgyvendinimo planas.
2023-12-28 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-416 pritarė Projekto teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti.

Meniu