Grupinio gyvenimo namai

Grupinio gyvenimo namai demencijomis ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims – tai socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose namų aplinką atitinkančiose patalpose gyvena ne daugiau 10 neįgalių asmenų, kuriems padeda nuolat šalia esantis socialinis darbuotojas.

Kreipiantis dėl apgyvendinimo pateikiamas medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis ir gydytojo specialisto (neurologo, psichiatro ar geriatro) patvirtinta diagnoze.

Dėl apgyvendinimo grupinio gyvenimo namuose kviečiame kreiptis el.paštu info@epione.lt, tel. 8 615 752 19 arba adresu Staniūnų g. 72B-106, Panevėžys.

Meniu